گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا

راهكارها

راهكارها
پایش شبکه موبایل
قابلیت بررسی QoE به صورت End-to-End با تعریف انواع سناریوهای تست از راه دور بر روی دستگاه پروب مشاهده نقشه به‌روز پوشش اپراتورها، اندازه‌گیری کیفیت سرویس‌های مختلف و بررسی پارامترهای...
مدیریت ناوگان هرمس
استخراج داده‌های مکانی، کارکردی و رفتاری وسیله نقلیه و راننده توسط دستگاه ردیاب تجمیع، تحلیل و ذخیره‌سازی اطلاعات ناوگان، از جمله مسیر پیمایش، عملکرد و کیفیت کارکرد ارائه گزارش‌های ...
پایش محیطی سرنا
استخراج داده‌های محیطی، شامل دما و رطوبت، در نقاط مد نظر توسط سنسورهای محیطی ارسال داده‌های تجمیعی توسط درگاه ارتباطی به سرور مرکزی از بسترهای متنوع ارتباطی دریافت گزارش‌های نموداری...
بهینه سازی پوشش شبکه موبایل
پوشش شبکه موبایل با استفاده از Active DAS پوشش شبکه موبایل با استفاده از تقویت‌کننده ...
دسترسی به داده
امکان دسترسی به داده پرسرعت با استفاده از انواع مودم LTE امکان مدیریت مودم‌ها از طریق پروتکل‌های متنوع، از جمله SNMP، TR069 و سایر پروتکل‌های اختصاصی و سفارشی استفاده از پروتکل&zwnj...