گروه تحقیقات خدمات مخابراتی کاوشکام آسیا
 • تاسیس شرکت کاوشکام آسیا
 • صادرات خدمات مهندسی در زمینه‌ی طراحی مدار مجتمع

۱۳۷۰

 • طراحی و ساخت سیستم گیرنده ETCAS، تلفن بی‌سیم و طراحی موبایل در تکنولوژی GSM

۱۳۷۵

 • ورود به صنعت روشنایی با تاسیس شرکت صنایع الکترونیک افراتاب
 • اخذ جایزه علمی در جشنواره خوارزمی

۱۳۷۷

 • ورود به حوزه سیستم‌های مدیریت ناوگان حمل و نقل
 • طراحی و ساخت تقویت‌کننده و مسدودکننده موبایل

۱۳۸۰

 • طراحی مدار مجتمع RFID و قرائتگر آن و نرم‌افزارهای مرتبط
 • ورود به حوزه بهینه‌سازی پوشش شبکه موبایل (IBS)

۱۳۸۵

 • توسعه سامانه نرم‌افزاری بومی مدیریت ناوگان حمل و نقل کاوشکام
 • ورود به حوزه طراحی و ساخت لینک‌های رادیویی
 • اخذ جایزه علمی در جشنواره خوارزمی

۱۳۹۰

 • ورود به حوزه پایش شبکه موبایل
 • بروزرسانی گواهینامه ISO9001:2015

۱۳۹۵

 • ورود به حوزه پایش سلامت
 • معرفی برند وایزر

۱۳۹۷