جستجوی سایت
Filters
بستن

خانه صنعت و معدن استان تهران

در اجرای تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه و تصویب نامه شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مورخ ۷۷/۱۰/۱۲ شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی، تقویت و موثرسازی انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه های ذیربط بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر موسسات، خانه صنعت  معدن و تجارت استان تهران در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۳ تاسیس گردید.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت خانه صنعت و معدن مراجعه نمائید:

www.tehranhim.com