جستجوی سایت
Filters
بستن

بهینه سازی شبکه موبایل 3G ,2G

خدمات تست و بهینه سازی شبکه موبایل 3G/2G

1) تست شبکه

· چک کردن پارامترهای هر سلول برای اطمینان از اینکه پارامترهای هر سلول با پیکربندی اولیه شبکه تفاوتی نداشته باشد و سلول ها در وضعیت نرمال باشند.

· انجام Drive Test و Call Quality Test برای هر سایت یا مجموعه ای ازسایت ها.

· ذخیره و آنالیز DT و CQTها برای بررسی مشکلات دیده شده در حین تست.

· انجام تست سرویس های مختلف مثل PS، CS برای اطمینان از اینکه وضعیت سرویس ها مطابق نیازمندی شبکه است و بررسی اینکه آیا Handover به صورت نرمال انجام می شود.

· انجام تست پوشش شبکه برای اطمینان از پوشش مناسب در مناطق مختلف، بررسی توان انتقالی، سیستم آنتن و صحت اتصالات آن.

· انجام تست Handover برای اطمینان از اینکه میزان soft/softer handover rates در حد نرمال است و آیا inter RAT/inter frequency handover به درستی صورت می گیرد.

· انجام تست در نقاط مورد شکایت مشتریان.

· انجام تست برای بررسی وضعیت و تایید سایت هایی که ظرفیت آنها افزایش داده می شود.

2) آنالیز شبکه

· آنالیز کارایی شبکه و گزارش هایی که در حین DT یا CQT و یا از طریق OMCR جمع آوری شده است.

· آنالیز اولیه شبکه روی مشکلات سرویس ها و بررسی اینکه علت این مشکلات ناشی از طرح و مهندسی و یا عدم کارکرد صحیح تجهیزات است.

· پیدا کردن مشکلات شبکه و حل آن.

· آنالیز KPI های مربوط به سرویس های مختلف شبکه.

· مشاهده و بهینه سازی KPI های شبکه.

· آنالیز داده های آماری OMCR، شکایات مشتریان و آلارم ها.

· آنالیز و یافتن فاکتورهای اثرگذار بر کارایی شبکه.

· بالا بردن کارایی شبکه و بهبود بکارگیری تجهیزات.

· ارایه راهکاهایی برای افزایش ظرفیت شبکه.

3) بهینه سازی شبکه

· بررسی پارامترهای شبکه و داده های جمع آوری شده در DT.

· بررسی KPI های شبکه.

· بهینه سازی پوشش شبکه برای رفع مشکلات گزارش شده در DT.

· بهینه سازی پیکربندی کنترل توان و کنترل اجازه دسترسی به شبکه برای حل مشکلات ترافیکی.

· بهینه سازی neighbor list برای حل مشکلات احتمالی.

· بهینه سازی pilot pollution.

· بهینه سازی وضعیت HO ها برای رفع مشکلات احتمالی.

4) نگهداری شبکه

· انجام تست برای بررسی وضعیت سایت هایی که دچار مشکل شده اند.

· انجام تست در نقاطی که شکایت داشته اند.

· جمع آوری داده های معمول O&M،KPI ها، شکایات، پارامترهای رادیویی، داده های ترافیکی ، داده های جمع آوری شده در DT ها و داده ای DT.

· انجام آنالیز داده های جمع آوری شده.

· ارائه راه حل و اجرای آن.

5) آموزش

· اصول اولیه شبکه موبایل 2G

· ساختار شبکهGSM

· اصولSite survey

· نحوه محاسبه Link budget

· Frequency planning

· Neighbor planning

· بهینه سازی شبکه موبایل 2G

· اصول بهینه سازی

· پارامترهای بهینه سازی

· پارامترها در مدهای مختلف کاربر

· آنالیزLog file

· بهینه سازی پیشرفته شبکه موبایل 2G

· آنالیزNetwork KPI

· آنالیز Root cause

· طراحی و بهینه سازی شبکه موبایل 2.5G و 2.75G

· نکات کلیدی در شبکه موبایل 2.5G و 2.75G

· اصول طراحی و امکان سنجی منابع جهت فراهم نمودن سرویس های GPRS و EDGE

· تفاوت های کدینگ

· تحلیل KPI های تعریف شده و نحوه بهبود آنها

· اصول شبکه موبایل 3G

· ساختار شبکه WCDMA

· پارامترهای شبکه WCDMA

· اصول طراحی Scrambling Code

· اصول کنترل توان

· ویژگی های HSPA

· بهینه سازی شبکه موبایل 3G

· تفاوت های 2G-3G DT

· آنالیزRoot cause

· بهینه سازی پوشش شبکه

· بهینه سازی Handover

· بهینه سازی Pilot Pollution

· نرم افزارهای طراحی و بهینه سازی

· Actix

· Asset

· Tems

· …